.

 

Co děláme celý den

6.45 - 8.30 - ranní hry dle výběru dětí, individuální hovory s rodiči
 

8.30 - 9.00 - komunitní kruh, cvičení a hudebně pohybové hry, ranní hygiena

 

9.00 - 9.20 - svačina

 

9.20 - 10.00 - výchovná činnost, rozvoj psychických, volních a tělesných vlastností

 

9.45 - 10.00 - práce s předškoláky

 

10.00 - 11.30 - příprava na pobyt venku, pobyt venku, v případě nepříznivého počasí náhradní program ve třídě

                    - příprava na oběd

 

11.30 - 12.00 - oběd

 

12.00 - 14.30 - příprava na spánek, čtení, poslech pohádky, spánek nebo klid na lůžku

                   - práce s předškoláky

 

14.30 - 15.00 - vstávání, hygiena

                    - svačina

 

15.00 - 16.30 - odpolední písnička, říkadla, námětové hry dle volby dětí venku nebo ve třídě