Začíná něco nového

 

Začíná něco nového

1.9.2016

Informace pro rodiče nových dětí:

Pro Vaše dítě začíná nový úsek života v prostředí, které se velmi liší od důvěrně známého domova:


• Maminka a tatínek nejsou po určitou část dne bezprostředně k dispozici
• Vaše dítě si musí vytvořit důvěru k nové blízké osobě, která je zde současně pro řadu jiných dětí
• Vaše dítě má rozvíjet vztahy se skupinou ostatních dětí
• Vaše dítě se musí učit novým pravidlům, např.že hračka nepatří jenom jemu, nýbrž všem
• Vaše dítě se musí přizpůsobit novému dennímu režimu
• V každém případě platí : pohovořte s učitelkou. Každá informace, kterou jí poskytnete o svém dítěti, je pro ni vítaná a pomůže jí zvolit správný přístup k Vašemu dítěti.


S jakými reakcemi můžete počítat během adaptace?

• Nejprve se Vaše dítě bude snažit ve školce zorientovat, bude pozorovat, vyčkávat,…
• Doma může být unavené a bude vyprávět málo nebo nic.
• Později se bude snažit, najít si místo ve skupině
• Může se stát, že dojde ke konfliktům s jinými dětmi

• Může se stát, že dítě jde ráno do školky s nechutí, nebo tam nechce jít


Tyto reakce nejsou ničím zvláštním, jsou normální.
Každé dítě potřebuje na adaptaci svůj čas.


JAK ZVLÁDNOUT ZAČÁTEK


Mluvte s dítětem o tom, co se v mateřské škole dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které  do mateřské školy už chodí  (mělo by tam ale  chodit rádo, aby se Vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.


Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na Vás může spolehnout.
Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.

Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do mateřské školy, ale ujistěte ho, že mu věříte, že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do mateřské školy rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy mateřskou školou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“.

Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.
Dejte dítěti s sebou něco důvěrné z domova, nějakou maličkost, která by se dala schovat do kapsy – něco co se nerozbije a čehož případná ztráta by nebyla fatální. Ideální je plyšová hračka.

Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, přijďte po obědě.


Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat strach a nejistotu rodičů. Platí, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit i dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do mateřské školy dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte.  Případně se dohodněte, že dítě do mateřské školy bude vodit ten, který s tím má menší problém.


Za pobyt v mateřské škole neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě – pokud den proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se neměly stát pravidlem, dítě by pak toto vyžadovalo každý den.

Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte.

 

Co by mělo Vaše dítě zvládat při nástupu do mateřské školy:
obouvat a zouvat papučky a boty (tkaničky zaváže učitelka)
oblékat se a svlékat (učitelka připraví, nasměruje, pomůže, ale dítě by se mělo snažit)
poznat si své věci (určitě budou označené)
vydržet sedět při jídle u stolu
samo se najíst lžící
umět pít ze skleničky
umýt se mýdlem, utírat se do ručníku, ovládat kohoutek
používat záchod – včas si dojít (dítě by mělo být zásadně bez plen)
používat kapesník
ujít určitou vzdálenostZde můžete psát...

 

ZpětVíce zde: https://mschvalsiny.webnode.cz/news/zacina-neco-noveho/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: https://www.webnode.cz