Zápis do MŠ bude probíhat 10.5.2017 od 12hodin  v naší MŠ, přihlášky jsou k dispozici v MŠ. Vezměte sebou prosím OP a rodný list dítěte.

Děti budou přijímány dle kritérií naší MŠ, děti jsou přijímány po dovršení věku dvou let, absolutní přednost mají děti s trvalým pobytem v obci Mezouň a to podle věku od nejstarších dětí. Děti s jiným trvalým bydlištěm jsou přijímány pouze v případě ,že nejsou obsazena místa dětmi s trvalým pobytem v obci Mezouň. Přednost mají podle zákona také děti předškolního věku, od září 2017 je předškolní rok sočástí povinné školní docházky.