Aktivity a kroužky

Anglický jazyk - fa Scholl Tour -byl bohužel českou školní inspekcí zakázán

Kurz pro budoucí prvňáčky - každý den (ředitelka MŠ)

Logopedická péče - průběžně každý den procvičování  (ředitelka MŠ)

Vánoční vystoupení pro občany Mezouně (seniory)

Vánoční vystoupení pro rodiče 

Účinkování na akci "vítání občánků"

Akademie pro rodiče - na konci školního roku                                                

Děti se účastní na kulturním dění naší obce             

Pasování budoucích prvňáčků

Kočárek