Zápis do MŠ bude probíhat 7. května 2019 - od 12:30 - 15:30, v naší MŠ, přihlášky jsou k dispozici v MŠ. Vezměte sebou prosím OP a rodný list dítěte.

Děti budou přijímány dle kritérií naší MŠ, děti jsou přijímány po dovršení věku tří let , absolutní přednost mají děti s trvalým pobytem v obci Mezouň a to podle věku od nejstarších dětí. Děti s jiným trvalým bydlištěm jsou přijímány pouze v případě ,že nejsou obsazena místa dětmi s trvalým pobytem v obci Mezouň. Přednost mají podle zákona také děti předškolního věku, od září 2017 je předškolní rok sočástí povinné školní docházky.